انبار مرکزی:

 تبریز –جاده آذر شهر-تبریز بعد از پلیس راه  خسروشهر ابتدای بارانلو – آذر سام سی ان سی
ایمیل : info@azarsamcnc.ir
shop@azarsamcnc.ir
contact@azarsamcnc.ir
تلفن  : ۰۹۱۴۶۶۵۱۴۷۴
۰۹۱۴۹۰۸۱۴۷۴
۰۹۰۱۰۴۵۹۲۷۵
۰۴۱۳۵۴۳۳۰۵۷

پیام خود را ارسال کنید